Sørenga Sentralpark

Sørenga sentralpark – en grønn akse midt på Sørenga

I midten av Sørenga vil sentralparken gå som en grønn akse gjennom boligområdet. Den er et viktig miljømessig element for å sikre lys, luft samt god sikt på områdets østlige side.
Arkitektene har trappet ned bebyggelsen mot parken på byggetrinnene på østsiden slik at flest mulig leiligheter får tilgang til kveldssolen fra vest.  Med dette grepet har arkitektene greid å gi hele Sørenga en sjelden tosidighet. Her vil beboerne kunne nyte maritime kvaliteter når det er sommer og sol. Sentralparken vil være et lunt miljø å trekke seg inn i når sjøsiden ikke frister på grunn av vær og vind.

Sammen med de indre gårdsrommene sørger sentralparken for at Sørenga totalt sett får en meget høy andel grønne områder i forhold til det totale boligarealet. Dette vil være med på å øke bokvaliteten for området. Da nærhet til sjø er sentralt på Sørenga er det også en viktig del i utformingen av parken. Vann ledes i to kanaler mellom et par av kvartalene, amfier fra begge sider trapper seg ned mot kanalene som igjen leder tilbake til parken.

Langs de to første byggetrinnene på østsiden er Sentralparken utearealer for barnehagene i deres åpningstid med fri tilgang for alle på ettermiddager og i helgene. Inngjerdingen rundt barnehagen er beplantet med hekker og grønne slyngplanter for å bevare det grønne preget som skal karakterisere Sentralparken.  Mot de ytterste byggetrinnene vil parken være uten inngjerding og åpne seg mot Sjøbadet som kommer lengst ut.

Sentralparken fremstår som en grønn lunge mellom byen og sjøen, og innbyr til mangfoldig bruk i rolige omgivelser!


Skriv ut