Havnepromenaden på Sørenga

Havnepromenaden - en attraksjon for hele byen

Havnepromenaden på sørenga i Oslo

Havnepromenaden er den delen av Sørenga som besøkende og byens befolkning vil søke seg til. Promenaden er ti meter bred på østsiden mot Ekebergåsen og hele 20 meter bred på vestsiden som vender mot Akershus Festning og Operaen. På vestsiden finner du allerede restauranter og kafeer. Den midlertidige gangbroen over til Operaen som er anlagt av Sørenga Utvikling, letter gangavstanden til Operaen, Oslo S og resten av byen.

Det å åpne tilgjengeligheten til Fjorden ved å anlegge Havnepromenade, er et av de viktigste elementene i utviklingen av Oslo som Fjordby. Fjordbyen er for lengst et etablert og velkjent begrep i byutviklingen. I juni 2015 åpnet havnepromenaden fra innerst i Frognerkilen i vest til Kongshavn i øst.  Man kan nå spasere langs vannet, en 9 kilometer lang strekning.  


Dette er en illustrasjon av hvordan det vil se ut når hele havnepromenaden står ferdig, foreløpig må man bruke den midlertidige gangbroen fra Sørenga til Operaen for å komme seg rundt.


Les mer om prinsipp- og strategiplanen for havnepromenaden her

Skriv ut