Allmenninger - For hele befolkningen
Akerselva nedre løp med Operaen til høyre og det planlagte Munch museet til venstre

Syv allmenninger i Bjørvika

Ordet allmenning er gammelnorsk og betyr "alle menn" eller "hele befolkningen".  Ordet er tatt frem igjen i planleggingen av Fjordbyen og Bjørvika, nettopp for å å understreke at de de mange offentlige byrommene i området skal være til glede for hele befolkningen. Allmenningene vil fremstå som åpne forbindelser til sjøen fra byområder som tidligere har vært stengt ute fra kontakt med fjorden. De vil få variert innhold og utforming, og ha ulike funksjoner. I noen vil det bli høy aktivitet, servering og handel, andre vil være tilrettelagt for stille stunder og naturopplevelser. 

Les mer om allmenningene på Bjørvika Utviklings hjemmesider 

Skriv ut